Reduktion af risiko

Identifikation af forebyggende foranstaltninger

Hvor en stedbunden individuel og samfundsmæssig risiko er beregnet og ikke er acceptabel, skal virksomheden undersøge mulighederne for at ”indskrænke” kurven for stedbunden individuel risiko og for at ”sænke” F-N kurven, altså at nedbringe sandsynligheden for at et uheld kan ske og for at reducere konsekvenserne af et uheld. Dette kan ske ved at etablere flere barrierer og sikkerhedsforanstaltninger under anvendelse af ALARP-princippet.