Miljømyndighedernes og beredskabsmyndighedernes tilgang til risikovurdering

En risikovurdering udarbejdes oftest efter nedenstående figur.

undefined

Baggrundsinformationen skal være beskrevet i sikkerhedsdokumentationen. Ud fra baggrundsinformationerne skal relevante uheldsscenarier udvælges. Når uheldsscenarierne er valgt ud, skal de vurderes for at afgøre hvilke risiko­påvirk­nin­ger, der er acceptable. I vurderingen indgår følgende, som kort gennemgås på de følgende sider.