Arbejdstilsynets tilgang til risikovurdering

Krav om beskyttelse af ansatte og 3. person indenfor virksomhedens område følger af arbejdsmiljølovgivningen.

Arbejdstilsynet anvender ikke et ”acceptkriterium” eller en talstørrelse til vurdering af risikoen for de ansatte og 3. person indenfor virksomhedens område. Derimod foretages en kvalitativ vurdering af arbejdsmiljøforholdene, hvor der fokuseres på sikkerhedsforanstaltningerne og deres kvalitet.

Vurderingen tager udgangspunkt i de enkelte scenarier, hvor der er risiko for alvorlig skade eller dødsfald for de ansatte eller 3. person indenfor virksomhedens område. Konsekvensen indenfor virksomhedens område sammenholdes med de etablerede forebyggende sikkerhedsforanstaltninger, og der lægges vægt på konsekvensen, såfremt de etablerede sikkerhedsforanstaltninger svigter, samtidig med at uheldet sker.

Risikoforholdene vurderes ud fra følgende generelle kriterier:

 1. Unødige risici skal fjernes.
 2. Risici bør reduceres, så vidt det er praktisk muligt.
 3. Nye virksomheder bør etableres i overensstemmelse med moderne normer og god praksis for sikkerhed.

Kvaliteten af de etablerede sikkerhedsforanstaltninger vurderes bl.a. ved:

 1. Antallet af barrierer
 2. Typen af barrierer:
  • Passiv barriere – en barriere, der fungerer uden at skulle aktiveres fx brandmur.
  • Aktiv automatisk barriere – en barriere, der fungerer uden manuelle indgreb fx niveauføler der stopper tilledning
  • Aktiv betjent barriere – en barriere der kræver manuelt indgreb for at fungere fx alarm der får personalet til at gribe ind
  • Manuel barriere – fx rutinemæssig inspektion
 3. Om barrierene er uafhængige
 4. Vurdering i forhold til god praksis (normer)

Hvis Arbejdstilsynet vurderer, at der ikke er tilstrækkelig med barrierer, stilles der krav om yderligere sikring mod hændelsen.

Revideret: 18.07.2018