Til brug for vores arbejde med sitet sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Rummelighed i godkendelsen

Der kan være behov for, at beskrivelsen i sikkerhedsdokumentet/sikkerhedsrapporten indeholder en vis rummelighed i forhold til opgjorte mængder af farlige stoffer.

På lagre kan der ek­sem­pel­vis være tale om en mangfoldighed af forskellige stoffer og produkter, som ofte udskiftes, mens der ved pro­cesser eksempelvis kan være tale om hyppige skift af hjælpestoffer. 

Rummelighed kan udmøntes ved at indgå i sikkerhedsdokumentet/sikkerhedsrapporten, således at virksomheden ved identifikation og analyse af uheldsrisici tager højde for flere mulige stoffer/stofkombinationer eller mængder, som der kan være behov for indenfor en kort årrække. Ulempen kan dog være, at man skal være forudseende og meget omhyggelig med at få beskrevet worst-case scenarier, så det afspejler den ønskede rummelighed.

Fordelen er, at behovet for ansøgning om ændringer reduceres.

Revideret: 18.07.2018