Er virksomheden omfattet af risikobekendtgørelsen?

Virksomheden kan anvende beslutningsdiagrammet til at afgøre, om den er omfattet af risikobekendtgørelsen og dermed har anmeldepligt, samt om den er en kolonne 2- eller kolonne 3-virksomhed. Kolonne 3-virksomheder har større tærskel mængder farlige stoffer end kolonne 2-virksomheder. Navnene ”kolonne 2-virksomhed” og ”kolonne 3-virksomhed” kommer fra, hvilken kolonne i risikobekendtgørelsens bilag 1, der svarer til størrelsen på virksomhedens oplag af farlige stoffer.

Miljøstyrelsen har desuden udviklet et simpelt værktøj der kan være en hjælp til at bruge sumformlen fra bilag 1, note 4 i risikobekendtgørelsen, og vurdere, om virksomhedens oplag af farlige stoffer er omfattet af reglerne.