Tilsynsplan

Seveso III direktivet indeholder krav om, at medlemsstaterne skal sikre, at alle virksomheder omfattet af direktivet er beskrevet i en tilsynsplan. I Danmark er tilsynsplanen udarbejdet af Miljøstyrelsen efter dialog med Beredskabsstyrelsen, Arbejdstilsynet, Sikkerhedsstyrelsen og Rigspolitiet. Kommunerne har også været hørt i forbindelse med udarbejdelse af planen.

Tilsynsplanen er i øjeblikket i høring, og Miljøstyrelsen modtager høringssvar til planen indtil d. 30. juni 2017. Send dit høringssvar til med kopi til .

Her finder du høringsudkastet til den nationale tilsynsplan for risikovirksomheder.

National tilsynsplan for risikovirksomheder - høringsversion