Tilsynsplan

Seveso III direktivet indeholder krav om, at medlemsstaterne skal sikre, at alle virksomheder omfattet af direktivet er beskrevet i en tilsynsplan. I Danmark er tilsynsplanen udarbejdet af Miljøstyrelsen efter dialog med Beredskabsstyrelsen, Arbejdstilsynet, Sikkerhedsstyrelsen og Rigspolitiet. Kommunerne har også været hørt i forbindelse med udarbejdelse af planen.

Den nationale tilsynsplan for risikovirksomheder er offentliggjort i september 2019. Planen justeres ved væsentlige ændringer.

Her finder du den nationale tilsynsplan for risikovirksomheder med bilag