Tilsyn efter § 20

Tilsynene efter § 20 er i langt de fleste tilfælde anmeldt på forhånd. På tilsynene vurderes, om indholdet i sikkerhedsdokumentationen og virksomhedens plan for forebyggelse af større uheld til stadighed svarer til de faktiske forhold på virksomheden. Det kan forekomme at en eller flere myndigheder efter aftale ikke deltager i et tilsyn. Den myndighed som tager på tilsyn alene sender referatet fra tilsynet til miljømyndigheden, som sender det videre til de øvrige myndigheder.

Tilsynssprogrammet skal som udgangspunkt omfatte tilsyn mindst hvert år på kolonne 3-virksomheder og mindst hvert tredje år på kolonne 2-virksomheder. Myndighederne kan dog på baggrund af en systematisk vurdering fastlægge et længere eller kortere interval.

Risikomyndighederne har udarbejdet en aftale om organisering af samarbejdet om tilsyn, som kan findes i risikohåndbogen.

Revideret: 19.07.2018