Tilsyn efter § 11, stk. 8

Politiet foretager regelmæssigt tilsyn med kolonne 3-virksomheders overholdelse af sikringsplanen. Politiet kan herunder afprøve effektiviteten af sikringsplanen og foretage uanmeldte tilsyn.

Kolonne 3-virksomheder skal efter retningslinjerne i bekendtgørelsens bilag 6, del 1, udarbejde en vurdering af virksomhedens sårbarhed i forhold til forsætlige skadevoldende handlinger. Politiet kan på baggrund af sårbarhedsvurderingen beslutte, at virksomheden skal udarbejde en sikringsplan efter retningslinjerne i bilag 6, del 2. Sårbarhedsvurderingen og sikringsplanen skal være retvisende og udtryk for de faktiske forhold på virksomheden. For at holde dokumenterne opdaterede, skal virksomheden regelmæssigt og mindst hvert femte år, eller i øvrigt når der sker ajourføring af sikkerhedsrapporten, gennemgå og om nødvendigt ajourføre dokumenterne. Sårbarhedsrapporten og sikringsplanen skal sendes til politiet umiddelbart efter ajourføringen.

Revideret: 19.07.2018