Tilsyn

Myndighederne foretager i fællesskab tilsyn efter § 20 i risikobekendtgørelsen, dog fører Politiet særskilt tilsyn efter § 11, stk. 8 på kolonne 3-virksomheder.

Revideret: 19.07.2018