Tilsyn

Myndighederne foretager i fællesskab tilsyn efter § 20 i risikobekendtgørelsen, dog fører Politiet særskilt tilsyn efter § 11, stk. 8 på kolonne 3-virksomheder.

Revideret: 19.07.2018

Kontakt

Risikobekendtgørelsen administreres i Miljøstyrelsen Erhverv af Miljøstyrelsen Erhvervs risikoteam.


Christina Ihlemann

Toksikolog

Dir. tlf. (+45 72 54 42 32)


Michael Astrup Bjørnsen

Fuldmægtig

Dir. tlf. (+45 72 54 45 67)


Lone Kielberg

Funktionsleder, Chefkonsulent

Dir tlf. (+45 72 54 41 50)