Tilsyn

Myndighederne foretager i fællesskab tilsyn efter § 20 i risikobekendtgørelsen, dog fører Politiet særskilt tilsyn efter § 11, stk. 8 på kolonne 3-virksomheder.

Revideret: 19.07.2018

Kontakt

Risikobekendtgørelsen administreres i Miljøstyrelsen Erhverv af Miljøstyrelsen Erhvervs risikoteam.


Ole Kristensen

Specialkonsulent

Dir. tlf. (+45 21 55 73 23)

Obfuscated Email


Susie Björch

Funktionsleder

Dir tlf. (+45 72 54 43 94)

Obfuscated Email