Sikkerhedsstyrelsen

I tilfælde hvor Sikkerhedsstyrelsen er tilladelses- og tilsynsmyndighed ved fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler på virksomheden vil Sikkerhedsstyrelsen være risikomyndighed.

Da der er meget få af disse virksomheder er der i denne risikohåndbog ikke noget generelt omkring Sikkerhedsstyrelsen som risikomyndighed, og Sikkerhedsstyrelsen skal derfor kontaktes, når dette er relevant.