Justitsministeriet

I tilfælde hvor Justitsministeriet er tilladelsesmyndighed ved våben og eksplosiv stoffer på virksomheden vil Justitsministeriet være risikomyndighed.

Da der er meget få af disse virksomheder er der i denne risikohåndbog ikke noget generelt omkring Justitsministeriet som risikomyndighed, og Justitsministeriet skal derfor kontaktes, når dette er relevant.