Hvilke myndigheder har en rolle i risikosagsbehandlingen?

Myndighederne for risikovirksomheder er miljømyndigheden (kommunalbestyrelsen eller Miljøstyrelsen afhængigt af listepunkt i godkendelsesbekendtgørelsen), Arbejdstilsynet, Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), og afhængigt af de farlige stoffer evt. også andre myndigheder (politiet eller Justitsministeriet efter lov om våben og eksplosivstoffer, Beredskabsstyrelsen efter beredskabsloven og Sikkerhedsstyrelsen efter lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler). Miljømyndigheden er den koordinerende myndighed.

Myndighederne har sammen lavet et udkast til anbefalingsbrev, hvis formål er at hjælpe den koordinerende miljømyndighed med en første forventningsafstemning med en risikovirksomhed.

Revideret: 18.07.2018

Kontakt

Risikobekendtgørelsen administreres i Miljøstyrelsen Erhverv af Miljøstyrelsen Erhvervs risikoteam.


Christina Ihlemann

Toksikolog

Dir. tlf. (+45 72 54 42 32)


Michael Astrup Bjørnsen

Fuldmægtig

Dir. tlf. (+45 72 54 45 67)


Lone Kielberg

Funktionsleder, Chefkonsulent

Dir tlf. (+45 72 54 41 50)