Til brug for vores arbejde med sitet sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

NB! Vær opmærksom på at risikohåndbogen for nylig er opdateret.

I version 2 af håndbogen er der gennemført en række mindre ændringer og tilføjelser til teksten. De vigtigste handler om politiets tilsyn efter § 11 om bevidst skadevoldende handlinger, og om udarbejdelse af tilsynsplan og tilsynsprogram. De to kapitler om gødning og fyrværkeri, er flyttet fra andre steder på Miljøstyrelsens hjemmeside. Miljøstyrelsen har i samarbejde med Kystdirektoratet også udarbejdet vejledning i forhold til inddragelse af klimahændelser i vurdering af uheldsscenarier. Desuden er der tilføjet tekst om uheld der indberettes til EU efter Seveso III’s bilag VI. 

Miljøstyrelsen vedligeholder en samlet version af håndbogens tekster. Dokumentet kan findes i boksen med "Risikohåndbogens vigtigste dokumenter". Her findes også en version med markerede ændringer.

                                                                                                                                                              Opdateret d. 30. november 2018               

Virksomheder

Der er ca. 150 risikovirksomheder i Danmark. En virksomhed kaldes en risikovirksomhed, hvis den opbevarer over en vis mængde af de bestemte farlige stoffer, som er angivet i risikobekendtgørelsens bilag 1. Hvor meget, virksomheden skal opbevare for at blive en risikovirksomhed, er afhængig af, hvilke stoffer de har. 

Brandmand.jpg

Myndigheder

Risikomyndighederne varetager administrationen af reglerne i risikobekendtgørelsen. Myndighederne for risikovirksomheder er miljømyndigheden, Arbejdstilsynet, det lokale Brandvæsen/redningsberedskab, og afhængigt af de farlige stoffer evt. også andre myndigheder.

Borger

En række oplysninger om risikovirksomhederne er offentligt tilgængelige på nettet for borgerne.