Til brug for vores arbejde med sitet sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

NB! Vær opmærksom på at risikohåndbogen er under opdatering indtil d. 1.12.2018.

Miljøstyrelsen vedligeholder en samlet version af håndbogens tekster. Version 2 af risikohåndbogen med ændringer finder du her. Dokumentet kan også findes i boksen med "Risikohåndbogens vigtigste dokumenter".

Virksomheder

Der er ca. 150 risikovirksomheder i Danmark. En virksomhed kaldes en risikovirksomhed, hvis den opbevarer over en vis mængde af de bestemte farlige stoffer, som er angivet i risikobekendtgørelsens bilag 1. 

Brandmand.jpg

Myndigheder

Risikomyndighederne varetager administrationen af reglerne i risikobekendtgørelsen. Myndighederne for risikovirksomheder er miljømyndigheden, Arbejdstilsynet, det lokale Brandvæsen/redningsberedskab, og afhængigt af de farlige stoffer evt. også andre myndigheder.

Borger

En række oplysninger om risikovirksomhederne er offentligt tilgængelige på nettet for borgerne.