Afgørelse

Når sikkerhedsdokumentationen indeholder de tilstrækkelige oplysninger meddeler hver myndighed deres afgørelse. Såfremt det vurderes, at sikkerhedsniveauet ikke er tilfredsstillende fastsættes i forbindelse med afgørelsen vilkår om eller gives påbud om forholdsregler vedrørende sikkerheden, som virksomheden skal træffe. Der lægges i denne vurdering vægt på, om der er anvendt anerkendte normer og standarder.

Myndighederne skal ved koordinering af vilkår tilgodese hensyn, som er i indbyrdes modstrid. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvor ønsket om at beskytte de ansatte kan være i modstrid med ønsket om at begrænse et muligt udslip af farlige stoffer til omgivelserne.