Til brug for vores arbejde med sitet sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Denne risikohåndbog er udarbejdet af risikomyndighederne i fællesskab. Den har været i høring i 2016, men indholdet er nu opdateret med en række af de forslag til justeringer der er kommet ind. Miljøstyrelsen arbejder løbende med at forbedre indholdet i risikohåndbogen, og modtager gerne henvendelser om forslag til forbedringer o.l.

Miljøstyrelsen vedligeholder en samlet version af alle web-teksterne i dette dokument. Af dokumentet fremgår versionsnummer og indholdet af opdateringer. Dokumentet kan også findes i boksen med "Risikohåndbogens vigtigste dokumenter".

Virksomheder

Der er ca. 150 risikovirksomheder i Danmark. En virksomhed kaldes en risikovirksomhed, hvis den opbevarer over en vis mængde af de bestemte farlige stoffer, som er angivet i risikobekendtgørelsens bilag 1. 

Brandmand.jpg

Myndigheder

Risikomyndighederne varetager administrationen af reglerne i risikobekendtgørelsen. Myndighederne for risikovirksomheder er miljømyndigheden, Arbejdstilsynet, det lokale Brandvæsen/redningsberedskab, og afhængigt af de farlige stoffer evt. også andre myndigheder.

Borger

En række oplysninger om risikovirksomhederne er offentligt tilgængelige på nettet for borgerne.